Školica klasičnog baleta

KLASIČAN BALET ZA DECU

Školica Klasičnog Baleta ,,Ana Pflug” (Desanke Maksimović 6) je sekcija Baletskog Centra koja uspešno radi od 2011. za to vreme je stekla preko 150 polaznika. Časovi su namenjeni deci uzrasta 3 do 11 godina oba pola (za dečake su časovi besplatni), a vodi ih dipl.prof.sporta Ana Pflug (dipl. baletski igrač) uz stručnu asistenciju baletskog pedagoga Gordane Sivčević i ostatka stručnog tima. Od 2015. Baletski Centar ,,Ana Pflug” je zvaničan član Međunarodnog saveta za igru CID Unesco i organizator ,,Dečijeg baletskog festivala”.

Upis u novoj školskoj godini 2022/2023

INFORMATOR 2022-2023

O Školici

Školica je osnovana u februaru 2011. godine kao sekcija ,,PK Mladost”, a od marta 2013. počinje da radi kao samostalna sekcija ,,Baletskog centra Ana Pflug” . Časove od samog početka vodi i osmišljava dipl.prof sporta Ana Pflug, koja po završetku srednje baletske škole, diplomira na specijalističkim akademskim studijama na FSFV (Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja) /smer: teorija i metodika plesa, gde tokom poslednje godine studija radi i kao demonstrator pri katedri plesova.

Stručni saradnik Školice je dugogodišnja profesorka klasičnog baleta i direktorka baletske škole ,,Lujo Davičo” u penziji, baletski pedagog Gordana Sivčević, koja prisustvuje časovima i predstavama polaznika, ali i učestvuje u selekciji talentovane dece, kao i u realizaciji plana i programa na predmetu klasičan balet u osnovnoj baletskoj školi.

Školica Baleta je nastala sa idejom da se deci približi umetnost i ples, kroz kreativan i interesantan način, a da se pritom insistira na pravilnom razvoju svih psihomotoričkih sposobnosti i doziranom intenzitetu fizičkog vežbanja. Kako bi se deci lepota i vrednost baletske umetnnosti približila na što verodostojniji način, najmanje dva puta godišnje Školica organizuje baletske predstave u pozorištu u kojima učestvuju svi polaznici. Na ovaj način razvija se ljubav prema sceni i pozorištu i već u najmlađem dobu se ,,razbija” strah od javnih nastupa i publike.  

Pored rekreativnog bavljenja baletom u Školici se vrši i selekcija polaznika, te se deca koja pokazuju afinitete ka ovoj umetnosti vremenom usmeravaju na zahtevnije programe i psihofizički specifično pripremaju za upis u baletsku školu, odnosno početak jedne profesionalne baletske karijere.

U sklopu baletskih časova i programa, polaznici rade baletske vežbe u parteru, pored štapa i na sredini sale, korektivne vežbe za posturalni status, kao i ritmičke vežbe za razvoj sluha i muzikalnosti. Takođe, pored brojnih plesnih igrica i baletskih koreografija deca imaju i kreativne radionice kroz ples, javne časove i mogućnost učestvovanja na javnim nastupima i takmičenjima, uključujući i završne predstave, festivale i koncerte u pozorištu. Tokom letnjeg i zimskog raspusta škola organizuje i baletski kamp u prirodi.

Uzrasne grupe i nivoi

Deca su podeljena u četiri uzrasne grupe (3-4, 5-6, 7-8 , 9-11, 11-15 godina) u okviru kojih postoje tri nivoa (početni, srednji i napredni). Novi polaznici se automatski priključuju početnim grupama, odakle prelaze u više nivoe. O prelasku u viši nivo odlučuje profesor u odnosu na individualni napredak, ali i realne mogućnosti svakog deteta. Prelazak u više nivoe se vrši na svaka tri meseca, sem u napredni nivo gde se nove grupe formiraju na svakih godinu dana.

Pored grupnih časova Školica Baleta nudi i mogućnost privatnih-individualnih časova za decu. Časovi mogu biti profesionalnog (priprema za javni nastup, za baletsku školu, takmičenje… ), ali i rekretivnog tipa.

Termini                  Galerija                    Stručni tim

Projekti podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja 
FANTAZIJA O BALETU / DBF / UOBRAŽENI PRINČEVI

NARODNO POZORIŠTE

 Jutarnji program – TV HAPPY

Prolećni susreti DKCB


Podeli stranu na Facebook-u