Podaci o firmi

Informacije o firmi

Naziv firme: Baletski centar Ana Pflug d.o.o.

Ulica (sedište) : Radnička 47, 11030 Beograd

Direktor: Ana Pflug

Poslovno ime banke: UniCredit banka a.d.

Tekući račun: 170-30017177000-17

PIB: 107978560

Matični broj: 20909234

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Pretežna delatnost: Druge umetničke delatnosti (šifra: 9002)

Napomena o poreskom obvezniku: Obveznik je oslobođen iskazivanja PDV-a u računu, jer nije u sistemu PDV-a po Zakonu.

Untitled-2

Podeli stranu na Facebook-u