Časovi

Deca 3 do 6 godina

U ovoj uzrasnoj grupi deca uče osnovne baletske pozicije i pokrete, rade korektivne vežbe za stopala, noge i kičmu, razvijaju osećaj za ritam i muzikalnost, kao i maštu i kreativnost, kroz baletske varijacije, prilagođene njihovom uzrastu i potrebama. Večinu ovih časova vode 2 pedagoga istovremeno. 

Deca 7 do 11 godina

U ovoj uzrastnoj grupi deca se upoznaju sa osnovama tehnike klasičnog baleta, karakterima različitih uloga i razvijaju psihomotoričke sposobnosti, važne kako za balet tako i za pravilan razvoj uopšte. Kao i u mlađoj grupi, deca svakog časa rade i korektivne vežbe. Rad u ovoj uzrasnoj grupi je usmeren na osposobljavanje dece da samostalno izvode vežbe i zadate kombinacije. 


Podeli stranu na Facebook-u