nastanak-i-razvoj

Nastanak i razvoj baleta

„Reč balet potiče od novolatinske reči „ballare“, što znači njihati. Balet vodi poreklo iz plesa, koji je nastao još u praistorijskom dobu. U to vreme, narodi primitivnih kultura su ga koristili da bi izrazili svoja osećanja, jer je izražavanje pokretom tela pružalo daleko veće mogućnosti za različite vrste komunikacija, nego što je bio govor. Klasičan balet se razvio iz dvorskih plesova i postao prefinjen kroz inovacije u koreografiji i tehnici. U XX veku moderan balet je uveo novine koje se ispoljavaju pre svega kroz novi način izražavanja pokretom.

Balet prelazi dugotrajni istorijski put razvitka, čiji su tokovi više puta menjani. Pojedine njegove karakteristike bile su prolazne i polako su odumirale. Postepeno su se razdvajali dometi u baletskoj umetnosti, koji će činiti osnovu i tradiciju savremenog baleta.“*

 Klasičan balet 

Moderan balet


 

* Pflug A. (2010). Relacija pola i estetske procene baleta. Diplomski rad. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.


Podeli stranu na Facebook-u